جکمت سراي طوبي
Product Category


Forget Invoce No.
Mobile:

Invoice FollowUp
Invoice ID

Products
-(18 Body) 
ProductType : روغن
Specifications :خواص دارو نافع براي دردهاي ديابتي؛ پايين آورنده قند خون.
زمان و مقدار مصرف با ماساژ، به كف دست و پا و مواضع دردناك ماليده شود.
ملاحظات مصرف مصرف خوراكي دارو ممنوع است. به صورت و چشم‌ها ماليده نشود.
اجزاي دارو شحم حنظل (2 واحد)؛ عنصل (1‎ واحد)؛ روغن كنجد (5 واحد).
Price:0 ريال -0 تومان
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
.تمامی حقوق متعلق به شرکت طلای سبز طوبی می باشد. استفاده از مطالب با ذکر نام شرکت مجاز می باشد ©