جکمت سراي طوبي
Product Category


Forget Invoce No.
Mobile:

Invoice FollowUp
Invoice ID

Products
-(23 Body) 
ProductType : کپسول
Specifications :زمان و مقدار مصرف شب موقع خواب يك عدد كپسول با آب ميل شود.
ملاحظات مصرف در زمستان و اقاليم سرد، 1 تا 2 كپسول250 ميلي‌گرمي كافي است. در تابستان و اماكن گرم، 1 تا 2 كپسول125 ميلي‌گرمي كافي است. اسهال ناشي از اين دارو آزار دهنده نيست. اين كپسول مي‌تواند لاغر کننده باشد. در افرادي که دچار حبس طمث هستند مي‌تواند مدرّ حيض باشد.
خواص دارو مسهل مواد لزجة متشبثة به اعضاي عصب؛ نافع در فالج و سکته.
اجزاي دارو سکبينج، وشاء، صمغ باريجه (مكد 2 واحد)؛ جندبيدستر (1 واحد)؛ حنظل (5/2 واحد)؛ سركه (به مقدار لازم).
Price:
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
.تمامی حقوق متعلق به شرکت طلای سبز طوبی می باشد. استفاده از مطالب با ذکر نام شرکت مجاز می باشد ©