جکمت سراي طوبي
Product Category


Forget Invoce No.
Mobile:

Invoice FollowUp
Invoice ID

Products
-(24 Body) 
ProductType : کپسول
Specifications :زمان و مقدار مصرف شب پيش از خواب دو عدد كپسول يا حب با آب گرم ميل شود.
ملاحظات مصرف در صورت بروز اسهال آزار دهنده، از يک عدد كپسول استفاده شود يا يک شب در ميان مصرف شود. اين دارو ممکن است بعد از 7 تا 9 روز مصرف، سبب خونريزي از مقعد شود که مفيد است.
خواص دارو نافع شقاق و بواسير، طبع را نرم كند، محرور المزاج را نافع است.
اجزاي دارو هليلة زرد، هليلة کابلي، مقل ازرق، انجير (مكد 10 واحد)؛ کتيرا (5 واحد).
Price:
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
.تمامی حقوق متعلق به شرکت طلای سبز طوبی می باشد. استفاده از مطالب با ذکر نام شرکت مجاز می باشد ©