جکمت سراي طوبي
Product Category


Forget Invoce No.
Mobile:

Invoice FollowUp
Invoice ID

Products
-(14 Body) 
ProductName : روغن قُسط روغن قُسط
ProductType : روغن
Specifications :خواص دارو نافع در از بين بردن رياح؛ نافع فالج لقوة و ضعف عصب، و نافع در ضعف بافت عصبي؛ مفيد در تشنج.
زمان و مقدار مصرف بدون ماساژ روي موضع بمالند.
ملاحظات مصرف اين روغن مصرف خوراكي ندارد.
اجزاي دارو قسط مر (4 واحد)؛ سليخه، مرزنجوش، سنبل‌الطيب، ميخك، جوزبوا (مكد 2 واحد)؛ جندبيدستر(وج)، صمغ باريجه (مكد 1 واحد)؛ روغن زيتون نارس (400 واحد)؛ سركه و آب (مكد 200 واحد).
Price:
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
.تمامی حقوق متعلق به شرکت طلای سبز طوبی می باشد. استفاده از مطالب با ذکر نام شرکت مجاز می باشد ©