جکمت سراي طوبي
Product Category


Forget Invoce No.
Mobile:

Invoice FollowUp
Invoice ID

Products
-(14 Body) 
ProductType : شربت
Specifications :خواص دارو مدرّ بول؛ مدرّ طمث؛ دافع فضولات از طريق ادرار؛ نافع در اختناق رحم؛ دافع رياح كليه، كبد، و رحم.
زمان و مقدار مصرف نيم‌ساعت پيش از صبحانه، دو قاشق غذاخوري از شربت را در يك استكان آب گرم حل كرده و ميل كنند. در صورت كثرت ماده، با صلاحديد پزشك، شب پيش از خواب نيز مصرف شود.
ملاحظات مصرف اين شربت در فصل گرم، شهرهاي گرمسير، گرم‌مزاجان، و جوانان با آب سرد ميل شود؛ و در فصل سرد، شهرهاي سردسير، سرد مزاجان، و پيران با آب گرم مصرف شود. استفاده از اين دارو در بارداري و ايام عادت و نيز براي زناني كه دچار افراط طمث هستند ممنوع است.
اجزاي دارو باديان، تخم كاسني (مكد 3 واحد)؛ تخم كرفس (2 واحد)؛ خارخسك، زيره سبز (مكد 5 واحد)؛ تخم خيارين، ريشه روناس، پوست ريشه‌‌هاي كاسني، باديان، كبر (مكد 1 واحد)؛ سركه (110 واحد)؛ عسل كف‌گرفته و آب (مكد 330).
Price:
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
.تمامی حقوق متعلق به شرکت طلای سبز طوبی می باشد. استفاده از مطالب با ذکر نام شرکت مجاز می باشد ©