جکمت سراي طوبي

آزمایشگاه آنالیز و تعیین مقدار (Analysis of Natural products Lab
-(7 Body)  Print

این مجموعه آزمايشگاه ها مجهز به تجهيزات لازم و پیشرفته جهت انجام آناليزهای فيزيکوشيميايی، عصاره گيری ، اسانس گيری و تعيين مقدار ترکيبات شيميايی به وسيله تکنيکهای حجم سنجی ، کروماتوگرافی، ولتامتری و اسپکتروفتومتری جهت شناسايی ترکيبات گياهی و تعيين مقدار این مواد می باشد . علاوه بر اين آزمايشات لازم جهت کنترل کيفی گياهان دارويی نظير تستهای ماکروسکوپی و ميکروسکوپی ، تعيين مقدار خاکستر ، تعيين مقدار مواد قابل استخراج ، تعيين مقدار آب و ماده فرار ، تعيين مقدار روغنهای فرار ، تعيين شاخص تورم و همچنین کنترل کیفی فراورده های ترکیبی اعم از جامدات و نیمه جامدات و مایعات می باشد.

.تمامی حقوق متعلق به شرکت طلای سبز طوبی می باشد. استفاده از مطالب با ذکر نام شرکت مجاز می باشد ©