جکمت سراي طوبي

مجموعه آزمايشگاه های پژوهشی- آموزشی شرکت طلای سبز طوبی
-(13 Body)  Print

گنجینه داروهای شفابخش طب سنتی ایران طی قرون متمادی منشأ بسياری از فراورده های دارويی موجود در بازار بوده اند. این داروها هنوز به صورت مفرد و ترکیبی به عنوان عوامل درمان کننده بیماریها به کار می روند، تهيه و توليد فرآورده های طبیعی و احراز کيفيت آنها به کمک تکنيکهای جديد کنترل و تعیین استانداردهای مناسب هر دارو در صنعت ضروری است. پژوهش جهت دستيابی به آخرين يافته های علمی و تجربی در زمينه های مختلف طب سنتی و گياهان دارويی در ايران و سایر کشورها، بروز رساندن روشهای علمی نیاکان در ساخت داروها و بهره گيری از روشهای جديد آناليز گياهان دارويي، آشنايی با شيوه های رايج استاندارد کردن فراوده های دارويی گياهي، توليد آزمايشگاهی و حتی مقدماتی فراورده های دارويی سنتی فعالیتهای عمده این مجموعه آزمایشگاهی در مجموعه شرکت طلای سبز طوبی می باشد. از اینرو شرکت طلای سبز طوبی توانسته با تاسیس این مجموعه آزمایشگاهی گامی موثر در جهت نيل به اين اهداف و توسعه طب سنتی ايران بردارد.

لیست خدمات آزمایشگاه سبز طوبی (شرکت طلای سبز طوبی)           

قیمت واحد

نوع خدمات

ردیف

بسته به نمونه

پر کردن کپسول دارویی و پلاسبو (جهت پروژه های پژوهشی)

1

بسته به نمونه

تولید قرص در مقیاس پژوهشی

2

700000

خرده نگاری (بررسی ميکروسکوپی) پودرهای گياهی

3

400000

تعیین pH

4

600000

تعیین میزان رطوبت Loss on drying

5

بسته به مورد

Assay ترکیبات شیمیایی با دستگاه اسپکتروفتومتر

6

بسته به مورد

Assay ترکیبات شیمیایی با دستگاه ولتامتر

7

1000000

اتمیک ابزوربشن (Atomic absorbtion)

8

100000

تعیین وزن مخصوص محلول با پیکنومتر

9

1000000

Assay ترکیبات شیمیایی با TLC

10

1000000

تیتراسیون اسید و باز

11

1000000

ارزش اسیدی (Acid value)

12

بسته به مورد

آسیاب کردن نمونه های گیاهی

13

بسته به نوع نمونه و تعداد

تست سختی قرص ها

14

بسته به نوع نمونه و تعداد

تست انحلال و آزاد شدن داروها

15

بسته به نوع نمونه و تعداد

تست فرسایش قرص ها

16

2000000

تعيين ميزان فنل درگياهان

17

2000000

تعيين ميزان فلاونوئید درگياهان

18

1800000

تعيين ميزان قند درگياهان

19

6000000

استانداردسازی نمونه فراورده های طبیعی بامتد فارماکوپه به روش اسپکتروفتومتری در صورت وجود ماده استاندارد

20

1000000

تعيين ميزان خاکستر در گياهان

21

800000

تعيين ميزان رطوبت در گياهان

22

بسته به نمونه و روش

عصاره گیری (روشهای معمول)

23

بسته به نمونه و حلال

عصاره گیری (سوکسله)

24

1000000

اسانس گیری به وسیله بخار آب

25

بسته به نمونه و روش

استانداردسازی نمونه فراورده های طبیعی بامتد فارماکوپه به روش ولتامتری در صورت وجود ماده استاندارد

26

بسته به مورد

تهیه داروهای نانو جهت پروژه های پژوهشی

27

550000

Total Aerobic Microbial Count (TAMC)

28

550000

Total combined Yeasts and Molds Count (TYMC)

29

350000

Escherichia coli

30

610000

Pseudomonas aeruginosa

31

550000

Salmonella

32

550000

Staphylococcus Aureus

 

400000

Candida albicans

 

 

 

 

.تمامی حقوق متعلق به شرکت طلای سبز طوبی می باشد. استفاده از مطالب با ذکر نام شرکت مجاز می باشد ©