جکمت سراي طوبي

قانون في الطب
-(11 Body)  Print

 

 

 

سرشناسه : اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ‏‫۳۷۰ - ‏۴۲۸ق.

‏عنوان و نام پديدآور : القانون فی‌الطب‏‫/ تالیف ابوعلی‌‌حسین‌بن‌عبدالله‌‌بن‌ سینا؛ مقدمه و تصحیح و تحقیق علی‌رضا مسعودی.

‏مشخصات نشر : تهران: المعی‏‫، ۱۳۹۲.

‏مشخصات ظاهری   : ‏‫‏۲ ج.

‏شابک : ‏‫دوره‏‫: 978-964-7553-91-9 ؛ ‏‫ج.۱‏‫978-964-7553-89-6 : ؛ ‏‫ج.۲‏‫: 978-964-7553-90-2

‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا

‏يادداشت   : عربی.

‏يادداشت   : ‏‫ج.۲ (چاپ اول: ۱۳۹۲).

‏يادداشت   : کتابنامه.

‏موضوع   : پزشکی اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴

‏موضوع   : داروشناسی -- ‏‫متون قدیمی تا قرن ۱۴‏

‏شناسه افزوده : م‍س‍ع‍ودی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۳، مصحح، مقدمه‌نویس

‏رده بندی کنگره : ‏‫R۱۲۸/۳‏‫/الف۱۸ق۲ ۱۳۹۲الف

‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۱۰

‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۳۱۵۳۷۵

*

سرشناسه : اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ‏‫۳۷۰ - ‏۴۲۸ق.

‏عنوان و نام پديدآور : القانون فی‌الطب : الکتاب‌الثانی/ تصنيف ابوعلی‌حسين‌بن‌عبدالله ابن‌سينا؛ تصحیح و تحقیق علیرضا مسعودی.

‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات المعی‏‫، ۱۳۹۴.

‏مشخصات ظاهری   : ‏‫۹۵۶ ص.

‏شابک : ‏‫978-600-7658-20-8 ؛ ‏‫۵۰۰۰۰۰ ریال‏‫: ‏‫978-964-7553-91-9

‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا

‏يادداشت   : عربی.

‏موضوع   : پزشکی اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴

‏موضوع   : داروشناسی -- ‏‫متون قدیمی تا قرن ۱۴‏

‏شناسه افزوده : م‍س‍ع‍ودی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۳، مصحح

‏رده بندی کنگره : ‏‫R۱۲۸/۳‏‫‏‫/الف۱۸ق۲ ۱۳۹۴

‏رده بندی دیویی :‏‫۶۱۰

‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۰۶۶۶۴۳

.تمامی حقوق متعلق به شرکت طلای سبز طوبی می باشد. استفاده از مطالب با ذکر نام شرکت مجاز می باشد ©