جکمت سراي طوبي

طبیعت در پزشکی ایرانی
-(9 Body)  Print

سرشناسه :   ناظم، اسماعیل

‏عنوان و نام پديدآور :  طبیعت در پزشکی ایرانی/ تالیف اسماعیل ناظم؛ بازنویسی و ویرایش محسن باغبانی‏‫؛ [برای] دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.

‏مشخصات نشر    :  تهران: المعی‏‫٬ ۱۳۹۱.

‏مشخصات ظاهری   : ‏‫۲۴۰ ص.

‏فروست    :    مجموعه آشنایی با روش‌ها و بینش‌های پزشکی ایرانی‏‫؛ ۱.

‏شابک   :  ‏‫۹۰۰۰۰ریال‏‫978-964-7553-53-7 : ؛ ‏‫۱۵۰۰۰۰ریال (چاپ دوم)

‏وضعیت فهرست نویسی :   فاپا

‏يادداشت   :   ‏‫چاپ قبلی: اندیشه‌آور: آبژ‏‫، ۱۳۸۹.

‏يادداشت   :  ‏‫چاپ دوم: ۱۳۹۴.

‏يادداشت   :  ‏‫عنوان دیگر: طبیعت در پزشکی ایرانی (طبیعت، قوه مدبره بدنی).

‏یادداشت   :   ‏‫کتابنامه: ص. [۲۳۷] - ۲۴۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.

‏عنوان دیگر    :   ‏‫طبیعت در پزشکی ایرانی (طبیعت، قوه مدبره بدنی).

‏موضوع   :    پزشکی ایرانی -- تاریخ

‏شناسه افزوده    :    ب‍اغ‍ب‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۵۴ -، ویراستار

‏شناسه افزوده     :      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

‏شناسه افزوده:                Tehran University of Medical Siences and Health Services

‏رده بندی کنگره    :    ‏‫R۱۳۷/۸‏‫/ن۱۶ط۲ ۱۳۹۱

‏رده بندی دیویی    :   ‏‫۶۱۰/۹۵۵

‏شماره کتابشناسی ملی   :    ۲۷۲۸۹۷۹

 

Picture Gallery
53		ألسفاني  	Salvia officinalis L	Labiatae	Common sage	رعي الابل - رعي الايل - مريم گلي- شالبيه- خرنه- مريميه 201		هرنوه 	Averrhoa carambola L	Oxalidaceae	Carambola apple	هربوند- هرنوند- ننه حوا- كمرخ- كمرك- فليفله- قلنبك- قلمبك- فاغره هندي 41		آبنوس  	Diospyros ebenum Koen  L	Ebenaceae	Ebony - Ceylon ebony	آبانس- آبانوس- آبنوسا- آپنوس- ايبانس- ابنوس- آبانس- منيكو- مستكر- سيفافيطوس- سيافيطوس- انكسينس- ايكسيلين- سأسم 378	A	لاذن	Cistus ladaniferus L	Cistaceae	Labdanum - Resin tree, European rock rose, Gum cistus	لادن - قنسوس- قستارن- حشيش اللاذن- قيسثوس- لاذن عنبري- لادنه- صمغ لادن 144		جبلاهنك 	Reseda alba L	Resedaceae	White upright mignonette	جبلهنج- جلبهنك- جبلهنج- جلبهك- جبل اهنق- جبر آهنگ- اسپرك سفيد- سمسم بري- ذيل الخروف- سيساموئداس‏- صفرا اودى‏ 131		بقلة يهوديّة	Eryngium creticum L	Umbelliferae	Field eryngo	أسنان الذئب - أورغيون- مشط الذئب- راغيون- قرصعنه- دندان گرگ- شنث ذئبي

.تمامی حقوق متعلق به شرکت طلای سبز طوبی می باشد. استفاده از مطالب با ذکر نام شرکت مجاز می باشد ©