جکمت سراي طوبي

طبیعت در پزشکی ایرانی
-(9 Body)  Print

سرشناسه :   ناظم، اسماعیل

‏عنوان و نام پديدآور :  طبیعت در پزشکی ایرانی/ تالیف اسماعیل ناظم؛ بازنویسی و ویرایش محسن باغبانی‏‫؛ [برای] دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.

‏مشخصات نشر    :  تهران: المعی‏‫٬ ۱۳۹۱.

‏مشخصات ظاهری   : ‏‫۲۴۰ ص.

‏فروست    :    مجموعه آشنایی با روش‌ها و بینش‌های پزشکی ایرانی‏‫؛ ۱.

‏شابک   :  ‏‫۹۰۰۰۰ریال‏‫978-964-7553-53-7 : ؛ ‏‫۱۵۰۰۰۰ریال (چاپ دوم)

‏وضعیت فهرست نویسی :   فاپا

‏يادداشت   :   ‏‫چاپ قبلی: اندیشه‌آور: آبژ‏‫، ۱۳۸۹.

‏يادداشت   :  ‏‫چاپ دوم: ۱۳۹۴.

‏يادداشت   :  ‏‫عنوان دیگر: طبیعت در پزشکی ایرانی (طبیعت، قوه مدبره بدنی).

‏یادداشت   :   ‏‫کتابنامه: ص. [۲۳۷] - ۲۴۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.

‏عنوان دیگر    :   ‏‫طبیعت در پزشکی ایرانی (طبیعت، قوه مدبره بدنی).

‏موضوع   :    پزشکی ایرانی -- تاریخ

‏شناسه افزوده    :    ب‍اغ‍ب‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۵۴ -، ویراستار

‏شناسه افزوده     :      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

‏شناسه افزوده:                Tehran University of Medical Siences and Health Services

‏رده بندی کنگره    :    ‏‫R۱۳۷/۸‏‫/ن۱۶ط۲ ۱۳۹۱

‏رده بندی دیویی    :   ‏‫۶۱۰/۹۵۵

‏شماره کتابشناسی ملی   :    ۲۷۲۸۹۷۹

 

Picture Gallery
141		جنطيانا 	Gentiana lutea L	Gentianaceae	Gentian	جنطيان- جنطياني- جنطيانه- شنشكه- جنطياطس- بشلشكه- كوشاد- جنتيانا- جوتيانا- مره- بشاكه- كف الإرنب- شجرۀ الحيۀ- يكهان بيد- اسيليسقان 371	B	كرنب(بحري)	Crambe maritima L	Cruciferae	Sea kale	كرنب دريايي 78		بان 	Moringa oleifera Lam	Moringaceae	Horse radish tree	البان- حب البان- فستقي- بالانس موربسقي- شوع- شجر البان- شجرۀ اليسر- تخم غاليه- حب المنشم- توزانكون ناريه- بكاين 364	F	كمأۀ	Tuber rufum Pico			كمأة حمراء 335	C	الصخري	Euphorbia dendroides L 	Euphorbiaceae	Tree spurge	دندريدس- لاعيه- فرفيون درختي- غاسول رومي 165	B	جوز ماثل	Datura stramonium L	Solanaceae	Jimson Weed, Moonflower	جوز ماثل- جوز ماتل- مرقد- تاتوره- داتوره- كوركنا- استرمونيه- سينه آزغي- توخ- نفير - طاطوره - جوز ماث- گوز ماثل- تاتوله- طلانور

.تمامی حقوق متعلق به شرکت طلای سبز طوبی می باشد. استفاده از مطالب با ذکر نام شرکت مجاز می باشد ©